Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả sớm phẫu thuật bắc cầu chủ vành cấp cứu tại bệnh viện Tim Hà nội Download Download PDF