Quay trở lại chi tiết bài báo Một số yếu tố nguy cơ đối với tràn dịch màng phổi kéo dài sau phẫu thuật ontan Download Download PDF