Quay trở lại chi tiết bài báo Nhận xét kết quả thay van hai lá và động mạch chủ cơ học ở trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội Tải xuống Tải xuống PDF