Quay trở lại chi tiết bài báo Kết quả điều trị phẫu thuật tách thành động mạch chủ stanford loại A tại Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020 Tải xuống Tải xuống PDF