Sử dụng mạch nhân tạo chia nhánh tự khâu trong phẫu thuật thay quai động mạch chủ tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Nguyễn Thái Minh, Lê Quang Thiện, Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Hoàng Hà

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đối với phẫu thuật vùng quai động mạch chủ (ĐMC), việc cải tiến kỹ thuật khâu nối mạch, và cải tiến sử dụng mạch nhân tạo chia nhánh tự khâu đã rút ngắn thời gian và giảm chi phí của cuộc mổ. Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả cải tiến sử dụng mạch nhân tạo chia nhánh tự khâu trong phẫu thuật vùng quai ĐMC.


Đối tượng phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu các trường hợp sử dụng mạch nhân tạo chia nhánh tự khâu trong phẫu thuật vùng quai ĐMC tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 10/2018 đến 5/2021.


Kết quả: Từ 10/2018 đến tháng 5/2021, có 33 trường hợp thay toàn bộ quai động mạch chủ sử dụng mạch nhân tạo chia nhánh tự khâu trong mổ. Tỷ lệ chảy máu sau mổ là 6,06%. Tỷ lệ nhiễm trùng mạch nhân tạo là 0%.


Kết luận: Sử dụng mạch nhân tạo chia nhánh tự khâu trong phẫu thuật vùng quai ĐMC tại Bệnh viện Tim Hà Nội là một kỹ thuật an toàn và hiệu quả.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Michelle Kim et al. (2020). Technique and rationale for branch-first total aortic arch repair. JTCVS Techniques, Volume 4, 1-4.
2. Matalanis, G., Koirala, R. S., Shi, W. Y., Hayward, P. A., & McCall, P. R. (2011). Branch-first aortic arch replacement with no circulatory arrest or deep hypothermia. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 142(4), 809–815.
3. Malvindi, P. G., Modi, A., Miskolczi, S., Kaarne, M., Velissaris, T., Barlow, C., Ohri, S. K., Tsang, G., & Livesey, S. (2016). Open and closed distal anastomosis for acute type A aortic dissection repair. Interactive cardiovascular and thoracic surgery, 22(6), 776–783.
4. Miyamoto, Y., Onishi, K., Mitsuno, M., Toda, K., Yoshitatsu, M., & Abe, K. (2003). Aortic arch replacement with proximal first technique. Annals of thoracic and cardiovascular surgery: official journal of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia, 9(6), 389–393.
5. Mori, Y., Hirose, H., Takagi, H., Umeda, Y., Fukumoto, Y., Shimabukuro, K., & Matsuno, Y. (2003). Aortic arch repair for Stanford type A aortic dissection with distal anastomosis to the proximal level of the distal aortic arch. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 126(2), 415–419.