Quay trở lại chi tiết bài báo Sử dụng mạch nhân tạo chia nhánh tự khâu trong phẫu thuật thay quai động mạch chủ tại Bệnh viện Tim Hà Nội Download Download PDF