Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực trạng rối loạn đông máu do dùng thuốc chống đông kháng vitamin k tại khoa cấp cứu Bệnh viện Tim Hà Nội Download Download PDF