Nghiên cứu đặc điểm tổn thương vôi hóa động mạch vành bằng siêu âm trong lòng mạch (IVUS)

Hoàng Văn

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Chụp động mạch vành qua da được coi là “ tiêu chuẩn vàng”  để chẩn đoán bệnh động mạch vành và cung cấp những thông tin về giải phẫu cần thiết để đưa ra những hướng điều trị phù hợp. Hạn chế của chụp động mạch vành là đánh giá chính xác các tổn thương vôi hóa mạch vành. Siêu âm trong lòng mạch có nhiều ưu thế trong việc đánh giá các tổn thương vôi hóa động mạch vành.


Phương Pháp: Mô tả cắt ngang, cơ mẫu thuận tiện. Đánh giá tổn thương vôi hóa trên siêu âm trong lòng mạch ở bệnh nhân tổn thương vôi hóa động mạch vành


Kết quả: Từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2019, tại viện Tim Hà Nội ghi nhận được trong 64 bệnh nhân có 64 tổn thương động mạch vành được khảo sát bằng siêu âm trong lòng mạch. Có 42 tổn thương vôi hóa được đánh giá bằng IVUS chiếm 65,6% và 25 tổn thương vôi hoá được xác định bằng chụp ĐMV qua da chiếm 39,1%. Tỉ vôi hoá lần lượt được phát hiện trên các nhánh động mạch vành là: LAD 60%, LCx 24%, RCA 12% và thân chung ĐMV trái thấp nhất là 4%


Kết luận: Tỉ lệ phát hiện vôi hóa của IVUS cao hơn chụp động mạch vành qua da chọn lọc. Vị trí vôi hóa hay gặp nhất ở động mạch LAD và thấp nhất ở thân chung động mạch vành trái.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Ziada KM, Tuzcu EM, Franco ACD, et al. Intravascular Ultrasound Assessment of the Prevalence and Causes of Angiographic “Haziness” Following High-Pressure Coronary Stenting. American Journal of Cardiology. 1997;80(2):116-121. doi:10.1016/S0002-9149(97)00339-1
2. Losordo D W, Rosenfield K, Pieczek A, Baker K, Harding M, Isner J M. How does angioplasty work? Serial analysis of human iliac arteries using intravascular ultrasound. Circulation. 1992;86(6):1845-1858. doi: 10.1161/01.CIR.86.6.1845
3. van Dijk JD, Shams MS, Ottervanger JP, Mouden M, van Dalen JA, Jager PL. Coronary artery calcification detection with invasive coronary angiography in comparison with unenhanced computed tomography: Coronary Artery Disease. 2017;28(3):246-252.
4. Tuzcu EM, Berkalp B, De Franco AC, et al. The dilemma of diagnosing coronary calcification: Angiography versus intravascular ultrasound. Journal of the American College of Cardiology. 1996;27(4):832-838. doi:10.1016/0735-1097(95)00537-4
5. Dat Bui Thanh. Evaluation of the degree of coronary artery calcification on invasive coronary angiography compared with multislice computed tomography. Tạp chí tim mạch học Việt Nam. 2019;89:56-60.
6. Mintz GS, Popma JJ, Pichard AD, et al. Patterns of calcification in coronary artery disease. A statistical analysis of intravascular ultrasound and coronary angiography in 1155 lesions. Circulation. 1995;91(7):1959-1965.
7. Anh Nguyen Phuong. Studying the role of intravascular ultrasound in the assessment of moderate coronary artery stenosis. Tạp chí tim mạch học Việt Nam. 2010;53:68-79.
8. Mintz GS, Douek P, Pichard AD, et al. Target lesion calcification in coronary artery disease: An intravascular ultrasound study. Journal of the American College of Cardiology. 1992;20(5):1149-1155. doi: 10.1016/0735-1097(92)90371-S
9. Huong Khong Nam. Study of intravascular ultrasound in the assessment of coronary artery injury and contribute to the guideline for interventional treatment of coronary artery disease. Luận án tiến sĩ y học. Trường đại học y dược Huế; 2016.