Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đặc điểm tổn thương vôi hóa động mạch vành bằng siêu âm trong lòng mạch (IVUS) Download Download PDF