Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả sớm của phương pháp can thiệp nội mạch trong điều trị bệnh động mạch chi dưới mạn tính tại Bệnh viện Tim Hà Nội Download Download PDF