Quay trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của NT-Pro BNP lên ngưỡng tạo nhịp tim ở bệnh nhân suy nút xoang được cấy máy 2 buồng tim Download Download PDF