Đặc điểm đau sau phẫu thuật thay van hai lá theo phương pháp ít xâm lấn và phương pháp kinh điển tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Phùng Thị Hải Anh, Đặng Quang Huy, Nguyễn Minh Ngọc, Lê Quang Thiện, Nguyễn Thị Hoàng Huyền, Ngô Thị Dương, Phan Thị Thu, Lưu Thị Nguyên Ngọc

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phẫu thuật thay van hai lá ít xâm lấn có nhiều ưu điểm về tính an toàn, thời gian hồi phục sau mổ và thẩm mỹ. Mức độ đau sau mổ là một vấn đề rất được quan tâm khi so sánh giữa phẫu thuật ít xâm lấn với phẫu thuật kinh điển. Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Tim Hà Nội nhằm nhận xét và so sánh về đặc điểm đau sau phẫu thuật thay van hai lá giữa hai kỹ thuật này.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các bệnh nhân được phẫu thuật thay van hai lá đơn thuần bằng phẫu thuật ít xâm lấn hoặc phẫu thuật kinh điển. Nghiên cứu mô tả tiến cứu, đánh giá mức độ đau bằng thang điểm VAS.


Kết quả: 66 bệnh nhân phù hợp các tiêu chuẩn nghiên cứu, chia 2 nhóm phẫu thuật ít xâm lấn (n=23) và phẫu thuật kinh điển (n=43). Tuổi trung bình là 50,7 ± 9,3, nữ giới 78,8%, BMI 20,9 ± 2,7. 16 bệnh nhân (24,2%) được làm giảm đau cạnh sống (ESP) trước mổ, đều ở nhóm phẫu thuật kinh điển. Điểm VAS ở nhóm phẫu thuật ít xâm lấn vào ngày thứ 3, thứ 7 và 1 tháng sau mổ lần lượt là 7,7 ± 1,2; 5,2 ± 1,5; 0,9 ± 1,1; giá trị tương ứng trong nhóm phẫu thuật kinh điển là 6,6 ± 1,6; 3,8 ± 1,5; 1,7 ± 0,9. Nhóm bệnh nhân ESP có mức độ dùng thuốc giảm đau trong 2 ngày đầu thấp hơn với liều Morphin trong ngày thứ nhất và ngày thứ 2 trung bình là 0 và 2,3 ± 5,0 mg/kg so với các giá trị tương ứng ở nhóm phẫu thuật kinh điển không ESP là 19,7 ± 5,5 và 17,7 ± 7,1.


Kết luận: Giảm đau sau mổ dường như không phải là một lợi thế của phẫu thuật ít xâm lấn, tuy nhiên  thời gian đau sau mổ ngắn hơn so với phẫu thuật kinh điển. Kỹ thuật giảm đau cạnh sống có hiệu quả giảm đau tốt trong những thời điểm sớm sau phẫu thuật kinh điển.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Kastengren M, Svenarud P, Ahlsson A, Dalén M. Minimally invasive mitral valve surgery is associated with a low rate of complications. J Intern Med. 2019;286(6):614-626. doi:10.1111/joim.12974
2. Falk V, Cheng DCH, Martin J, et al. Minimally invasive versus open mitral valve surgery: a consensus statement of the international society of minimally invasive coronary surgery (ISMICS) 2010. Innov Phila Pa. 2011;6(2):66-76. doi:10.1097/IMI.0b013e318216be5c
3. Silva JF, Cavalcante MP, Montenegro RB, Lira R, Melo EC, Castro JV. Minimally Invasive Cardiac Surgery versus Sternotomy - Pain Investigation. Int J Cardiovasc Sci. Published online 2019. doi:10.5935/2359-4802.20190048
4. Wang D, Wang Q, Yang X, Wu Q, Li Q. Mitral valve replacement through a minimal right vertical infra-axillary thoracotomy versus standard median sternotomy. Ann Thorac Surg. 2009;87(3):704-708. doi:10.1016/j.athoracsur.2008.11.059
5. Cheng DCH, Martin J, Lal A, et al. Minimally invasive versus conventional open mitral valve surgery: a meta-analysis and systematic review. Innov Phila Pa. 2011;6(2):84-103. doi:10.1097/IMI.0b013e3182167feb
6. Mkalaluh S, Szczechowicz M, Dib B, et al. Early and long-term results of minimally invasive mitral valve surgery through a right mini-thoracotomy approach: a retrospective propensity-score matched analysis. PeerJ. 2018;6:e4810. doi:10.7717/peerj.4810
7. Speziale G, Nasso G, Esposito G, et al. Results of mitral valve repair for Barlow disease (bileaflet prolapse) via right minithoracotomy versus conventional median sternotomy: a randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011;142(1):77-83. doi:10.1016/j.jtcvs.2010.08.033

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.