Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc điểm tĩnh mạch phổi và buồng nhĩ trái trên cắt lớp vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt rung nhĩ Tải xuống Tải xuống PDF