[1]
Hoàng, A.K., Nguyễn, T.N.H., Trương, V.T., Trần, Q.V. và Nguyễn, T.K. 2023. Nghiên cứu vai trò của thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) trong tiên lượng kết cục lâm sàng xấu sau phẫu thuật tim có tuần hoàn ngoài cơ thể ở trẻ em. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 19 - 28. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1001.