[1]
Hà, M.H. , Võ, T.N.A., Nguyễn, T.M. và Đỗ , N.S. 2023. Ảnh hưởng của can thiệp thông khí bảo vệ phổi trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể lên nồng độ Pro-Calcitonin và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 38 - 46. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1003.