[1]
Trần, T.H., Nguyễn , V.T. và Đinh , H.N. 2023. Đánh giá kết quả của dẫn lưu dịch màng tim bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng tim sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 58 - 66. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1005.