[1]
Phan, T.M., Nguyễn, D.C. và Phạm, N.H. 2023. Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu sau 6 tháng can thiệp động mạch vành . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 80 - 88. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1013.