[1]
Nguyễn, T.T.T., Nguyễn, S.H. và Trần, T.H. 2023. Đặc điểm ngưỡng cảm nhận rung động qua đo độ rung âm thoa trong đánh giá bệnh thần kinh chi dưới ở người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 89 - 97. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1014.