[1]
Hoàng, V. 2023. Kết quả can thiệp tổn thương thực sự chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 98 - 105. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1016.