[1]
Phạm, T.A., Trần, T.A. và Trần, T.M. 2023. Đặc điểm hình thái tiểu nhĩ trái trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 129 - 138. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1021.