[1]
Nguyễn, Đăng H., Nguyễn, S.H. và Nguyễn, H.P. 2023. Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 176 - 182. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1026.