[1]
Nguyễn, X.T., Nguyễn, T.N.H., Phan, T.N., Nguyễn, S.H. và Nguyễn, Đức H. 2023. Đánh giá kết quả triệt đốt cuồng nhĩ điển hình dựa trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 205 - 211. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1029.