[1]
Hà, M.H., Nguyễn, V.T., Võ, T.N.A., Hoàng, V. và Nguyễn, S.H. 2023. Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 242 - 251. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1034.