[1]
Phạm, N.H. 2023. Các biến chứng trong và sau cấy máy tạo nhịp tim điều trị nhịp chậm: Kết quả theo dõi trung hạn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 252 - 257. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1036.