[1]
Vũ, T.T., Phạm, N.H. và Nguyễn, T.B.Y. 2023. Đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 266 - 271. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1038.