[1]
Vũ, Q.N. và Nguyễn, M.H. 2023. Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 43, (tháng 9 2023), 272 - 283. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1039.