[1]
Hoàng Minh, L., Hoàng, V. và Phạm Hùng, C. 2023. Kết quả can thiệp ngược dòng tổn thương tắc mạn tính động mạch chi dưới tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 44, (tháng 11 2023), 14-25. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v44i.1055.