[1]
Nguyễn Đỗ, N. và Đỗ Kim, Q. 2023. Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận chu kì. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 44, (tháng 11 2023), 47-55. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v44i.1059.