[1]
Nguyễn, H. Định, Nguyễn, H.T. và Vương, N.M. 2024. Xử trí phình động mạch chủ bụng vỡ có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 45, (tháng 2 2024), 5-18. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1084.