[1]
Đỗ, A.T. và Nguyễn, T.T. 2024. Kết quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng vá điều trị bệnh hẹp trên van động mạch chủ. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 45, (tháng 2 2024), 19-23. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1085.