[1]
Nguyễn, T.M., Nguyễn, H. Ước, Doãn, V.A. và Nguyễn, L.T.T. 2024. Kết quả trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 45, (tháng 2 2024), 29-37. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1087.