[1]
Nguyễn, T.T.H., Nguyễn, T.T.T. và Phạm, M.H. 2024. Đối chiếu kết quả khảo sát vòng van ba lá trên siêu âm tim 2D/3D qua thành ngực, qua thực quản với chụp cắt lớp vi tính ở bệnh nhân hở van ba lá nhiều. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 45, (tháng 2 2024), 38-47. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1088.