[1]
Dương, Q.T., Trần, B.L., Chiêm, H.D. và Nguyễn, K.B. 2024. Kết quả ngắn hạn phẫu thuật xâm lấn tối thiểu sửa chữa triệt để tứ chứng fallot qua đường ngực bên dưới hố nách phải. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 45, (tháng 2 2024), 60-66. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1101.