[1]
Nguyễn, T.T.H., Phạm, V.H., Ngô, Q.C., Phạm, M.H., Vũ, V.G. và Phan, T.P. 2024. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh nhân suy tim. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 45, (tháng 2 2024), 74-81. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1103.