[1]
Lê, T.T.T., Cao, V.T. và Đặng, V.T. 2024. Kết quả điều trị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung Ương . Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 46, (tháng 5 2024), 14 - 21. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1116.