[1]
Phan, D.K., Nguyễn, T.K., Lê, K.C., Nguyễn, Đình L.H. và Phan, Q.H. 2024. Rò động mạch chủ - ống tiêu hóa thứ phát sau phẫu thuật thay ống ghép động mạch chủ bụng. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 46, (tháng 5 2024), 31 - 38. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1120.