[1]
Đỗ, A.T. và Nguyễn, T.T. 2024. Kết quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới van động mạch chủ ở trẻ em. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 46, (tháng 5 2024), 39 - 43. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1121.