[1]
Đỗ, A.T. và Nguyễn, T.T. 2024. Kết quả phẫu thuật một thì bệnh thông liên thất kèm hẹp eo động mạch chủ ở trẻ sơ sinh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 46, (tháng 5 2024), 59 - 63. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1122.