[1]
Võ, T.A. và Nguyễn, T.H.N. 2024. Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt u quái trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 46, (tháng 5 2024), 64 - 69. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1128.