[1]
Nguyễn, T. Đông, Ngô, V.H., Nguyễn, M.N. và Nguyễn, S.H. 2024. Đánh giá đặc điểm siêu âm tim và cắt lớp vi tính liên quan đến kỹ thuật thay van động mạch chủ qua khoang liên sườn 2 đường mở ngực trước phải. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 46, (tháng 5 2024), 44 - 51. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1129.