[1]
Nguyễn, H. Định, Vương, N.M., Bùi, X. Định, Nguyễn, N.H. Đăng, Phạm, T.V.C. và Bùi, Đức A.V. 2024. Kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý van hai lá ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 46, (tháng 5 2024), 77 - 88. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1133.