[1]
Đạt, P.Q. , Hùng, D. Đức ., Thắng, L.V. và Hiếu, V.C. 2020. Khối bất thường nhĩ phải: huyết khối hay u tim ?. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 17, (tháng 11 2020), 3-6. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.118.