[1]
Đạt, P.Q. , Hùng, D. Đức ., Hương, T.T. và Tùng, L.T. 2020. Phình tiểu nhĩ trái khổng lồ bẩm sinh. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 17, (tháng 11 2020), 12-15. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.120.