[1]
Huy, Đặng Q. , Hựu, N.C. , Đại, T. Đắc ., Hùng, N. Đỗ ., Hiếu, N.T. , Huệ, P.T.M. , Hường, Đặng T. và Thành, L.N. 2020. Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 17, (tháng 11 2020), 26-32. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.123.