[1]
Ước, N.H. 2020. Ghép tim: thành tựu và tương lai ở việt nam. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 17, (tháng 11 2020), 44-50. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.127.