[1]
Huy, Đặng Q. , Đại, T. Đắc ., Thắng, N.T. , Hảo, N.T. và Thành, L.N. 2020. Cắt u nhầy nhĩ trái khổng lồ bằng phương pháp nội soi toàn bộ không robot hỗ trợ. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 17, (tháng 11 2020), 58-60. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.129.