[1]
Quyen, V.D. , Hoang, D.D. , Uyen, D.T. , Minh, H.D. và Phu, B.D. 2020. NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 3, (tháng 11 2020), 16-21. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.304.