[1]
Tien, D.A. , Huu, N.C. , Thuy, N.T. và Thanh, L.N. 2020. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 3, (tháng 11 2020), 33-36. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.307.