[1]
Tan, N.V. và Tri, N.V. 2020. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 3, (tháng 11 2020), 40-47. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.331.