[1]
Hung, D.P., Phu, B.D. , Loi, H.M., Khoan, L.T. và Thanh, N.V. 2020. VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH. Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam. 3, (tháng 11 2020), 53-59. DOI:https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.333.